Fertility Tracker Method - Daysy

De Fertility Tracker Methode is een op Fertility awareness-based method (FABM) gebaseerde methode die is geautomatiseerd in een geïntegreerd apparaat dat hardware (basale lichaamstemperatuur sensor) en software (een zelflerend algoritme) combineert. 

 

De Fertility Tracker Methode (of FTM) valt onder de paraplu van op FABM gebaseerde methoden. FTM combineert de logica van bestaande manuele FABM, waaronder de Kalendermethode, de Calculothermische Methode en de Symptothermische Methode, in het geautomatiseerde proces van de fertility tracker, waarbij een zelflerend algoritme wordt gebruikt om de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de gebruiker te berekenen. Dit proces vermijdt de op gebruikersfouten gebaseerde misinterpretaties die kunnen voorkomen bij manuele vruchtbaarheidsmethodes. (Pallon 2009; Barron 2005) 

 

De eerste Fertility Tracker werd in 1986 ontwikkeld door Dr. Hubertus Rechberg. Zijn bedrijf Valley Electronics ontwikkelt en innoveert wereldwijd nog steeds Fertility Trackers, waaronder de Pearly, Lady-Comp, Baby-Comp en Daysy. 

 

De Fertility Tracker houdt de basale lichaamstemperatuur van de gebruiker bij en documenteert deze, waarna aan de hand van deze gegevens een onafhankelijke berekening wordt gemaakt van de vruchtbare en onvruchtbare dagen. De Fertility Tracker slaat de gegevens automatisch op en evalueert ze met behulp van een intelligent, zelflerend algoritme. Bovendien toetst het algoritme zijn eigen berekeningsresultaten voortdurend aan de eerder verzamelde gegevens, en leert zo op betrouwbare wijze onderscheid te maken tussen vruchtbare en onvruchtbare dagen. 

 

 

Het enige wat gebruikers moeten doen om FTM nauwkeurig te beoefenen, is regelmatig hun basale lichaamstemperatuur meten en hun menstruatiedagen correct invoeren. De Fertility Tracker neemt alle verdere stappen over en bepaalt de vruchtbaarheidsstatus van de gebruiker. 

 

De Fertility Tracker (hardware/sensor) 

 

De Fertility Tracker maakt gebruik van een zeer nauwkeurige sensor voor de meting van de basale lichaamstemperatuur. Uniek is dat deze sensor wacht tot de uiteindelijke temperatuurwaarde gestabiliseerd is. Daarom kan het tot 60 seconden duren voor de Fertility Tracker de temperatuur registreert. De basale lichaamstemperatuur verspringt niet, de sensor moet opwarmen tot hij zijn uiteindelijke temperatuurwaarde bereikt. Wanneer hij opwarmt, krijg je een curve die naar de uiteindelijke temperatuurwaarde toe stijgt. Andere toestellen voor de controle van de basale lichaamstemperatuur hebben een zeer hoge meetsnelheid omdat ze de stijgende curve extrapoleren om de uiteindelijke temperatuurwaarde te "raden" of te benaderen. 

 

De Fertility Tracker wacht tot de uiteindelijke temperatuurwaarde gestabiliseerd is, om een betrouwbaar resultaat te krijgen. En als de temperatuur weer daalt (bijvoorbeeld door ademhaling en koude lucht die tijdens een meting in de mond komt), wordt de waarde pas genomen als deze weer stijgt en stabiliseert. Deze methode garandeert een zo nauwkeurig mogelijke temperatuurmeting.

Het zelflerende algoritme (software)

Het algoritme gebruikt de begindatum van de menstruatie als het begin van een nieuwe cyclus. De basale lichaamstemperatuur (BBT) wordt dagelijks gemeten om de pre-ovulatiefase vast te stellen, totdat de huidige temperatuurwaarde met een karakteristieke verschuiving is toegenomen. Bij gebrek aan voldoende gegevens in de eerste paar cycli waarin het apparaat wordt gebruikt, gaat het algoritme ervan uit dat alle dagen (na de menstruatie) tot aan de ovulatie vruchtbaar kunnen zijn. Dat is de reden dat u in de eerste paar cycli meer rode (mogelijk vruchtbare) dagen zult hebben (figuur A). 

 

Dit mechanisme wordt aangepast na continu gebruik van het apparaat, waarbij onvruchtbare dagen tijdens de pre-ovulatiefase worden berekend door te leren van eerder ingevoerde gegevens en de dagelijkse basale lichaamstemperatuur.

 

Na deze leerperiode waarin de Fertility Tracker je persoonlijke gegevens verzamelt, begint de tracker uw ovulatie te lokaliseren en begint je persoonlijke vruchtbare venster 5 dagen voor je vroegst waarschijnlijke voorspelde ovulatie. Dit wordt berekend aan de hand van de nieuwe gegevens die je hebt verstrekt (basale lichaamstemperatuur, begin- en einddatum van de menstruatiecyclus, historische cyclus gegevens) en vergeleken met de statistische analyse van de database met menstruatiecyclus gegevens. Het algoritme bepaalt de vroegste dag in je cyclus waarop je waarschijnlijk een eisprong zult hebben. De vruchtbare fase gaat dan door tot de ovulatie is bevestigd.

 

Zodra wordt aangenomen dat de eisprong heeft plaatsgevonden en het einde van de vruchtbare tijd wordt vastgesteld, door een statistische temperatuursverschuiving, begint het algoritme post-ovulatoire, onvruchtbare statussen toe te kennen aan de voorafgaande dagen. Elke nieuwe dag wordt aan de hand van statistische analyses opnieuw beoordeeld of je nog steeds in de luteale fase met hoge temperatuur bevindt. Het apparaat wacht tot je gaat menstrueren, wat duidt op een nieuwe cyclus, of op een langdurige hoge temperatuurfase die zou kunnen duiden op een geslaagde conceptie (figuur B).

verloop menstruatiecyclus daysy fertility tracker.png
Daysy verloop menstruatiecyclus vruchtbaarheid.png
daysy fertility tracker basale lichaamstemperatuur.png

De Fertility Tracker Methode is gedeeltelijk gebaseerd op de Calculothermische Methode en bestaat uit een combinatie van drie elementen:

 

  1. Het registreren en leren van nieuwe gegevens (de dagelijkse basale temperatuur, het begin en einde van de menstruatie, alsmede de verzamelde historische cyclus gegevens) door een Fertility Tracker. 

  2. De statistisch significante evaluatie van de temperatuurstijging na de ovulatie, met actuele en historische gegevens uit de databank, door een algoritme dat is aangepast aan de vrouwelijke cyclus. 

  3. Het vermijden van menselijke invoer- en interpretatiefouten door de combinatie van hardware (de sensor) en software (het algoritme) in één toestel (de Fertility Tracker).

daysy vruchtbare dagen vergeleken met kalendermethode.png
daysy fertility tracker versus kalender methode.png

De temperatuur methode

De Temperatuur-Only Methode is gericht op de fase na de ovulatie. De, vaak veel langere, pre-ovulatiefase wordt als potentieel vruchtbaar beschouwd. De methode gaat uit van onvruchtbare dagen na de ovulatie. Bij een relatief regelmatige cyclus kan men er bij de Temperature-Only methode van uitgaan dat ongeveer 20-30% van de dagen onvruchtbaar zijn (inclusief menstruatie). Bij de Fertility Tracker Methode is bij vrouwen met een regelmatige cyclus de verdeling van vruchtbare en onvruchtbare dagen ongeveer fifty-fity.

 

De Kalendermethode

 

De berekening van het vruchtbare venster met de Kalendermethode is gebaseerd op de gemiddelde lengte van de voorgaande cycli. Er wordt van uitgegaan dat de post-ovulatiefase, de tweede helft van de cyclus na de ovulatie, altijd 14 dagen lang is (1). Het vruchtbare venster opent vier dagen vóór en sluit drie dagen na het voorspelde tijdstip. Informatie uit de huidige cyclus (d.w.z. dagelijkse BBT-meting) wordt bij dit type berekening niet in aanmerking genomen. Aangezien de ovulatie en dus het individuele vruchtbare venster binnen een jaar met gemiddeld 5 dagen kunnen schommelen, is deze methode helemaal niet nauwkeurig (2). 

De calculothermische Methode

De klassieke Calculothermische Methode, combineert de basale lichaamstemperatuur met Ogino's kalenderberekening, waarbij de kortste cyclus min 18 om het begin van de vruchtbare tijd te identificeren, met temperatuur om het einde van de vruchtbare tijd te identificeren (3).

 

Gebaseerd op de bevindingen van het wetenschappelijk werk op het gebied van natuurlijke gezinsplanning (NFP), heeft Valley Electronics een unieke Methode ontwikkeld die een unieke evaluatieprocedure mogelijk maakt door middel van statistische en wiskundige berekeningen.

 

Terwijl de klassieke Calculothermische Methode gebaseerd is op een starre constructie, maakt de Fertility Tracker Methode gebruik van de mogelijkheid om de onvruchtbare dagen na de menstruatie individueel te verlengen op basis van reeds gemeten cycli. Kort gezegd probeert de Calculothermische Methode het vruchtbare venster te voorspellen, terwijl de Vruchtbaarheidstracker Methode (bij gebrek aan voldoende gegevens) ervan uitgaat dat in de eerste paar cycli alle dagen na de menstruatie vruchtbaar kunnen zijn. 

 

Deze onvruchtbare dagen na de menstruatie worden bij elke cyclus aangepast aan het individuele optimum - de Fertility Tracker Methode leert actief bij. 

 

Zodra de ovulatie verondersteld wordt te hebben plaatsgevonden, op basis van de gemeten BBT, begint de Fertility Tracker Methode met het toekennen van een mathematische post-ovulatoire, onvruchtbare status aan de dagen. Elke nieuwe dag wordt deze wiskundige test (opnieuw) geëvalueerd om te beslissen of je nog steeds in de onvruchtbare luteale fase bevindt. 

1) Colombo, B. and Scarpa, B. Calendar methods of fertility regulation: A rule of thumb. Statistica , 56(1):3–14, 1996

2) Johnson, S., Marriott, L. & Zinaman, M. Can apps and calendar methods predict ovulation with accuracy? Curr. Med. Res. Opin. 34, 1587–1594 (2018)

3) Holt, J. G. H. Marriage and Periodic Abstinence , 2nd Edition (1st Edition 1937). Longmans, London, 1960